BENDRA INFORMACIJA

 1. Jei asmuo turi metinę, LASF išduotą žiniasklaidos atstovo akreditaciją – siųsti akreditavimo paraiškos Organizatoriui nereikia, tačiau privaloma atvykti į ralio štabą, užsiregistruoti bei nurodyti liemenės numerį (2022.05.13 nuo 13:00 iki 20:00val. ir 2022.05.14 nuo 07:00 iki 11:00) Lazdijų viešojoje bibliotekoje adresu: Seinų g.1, Lazdijai. Registracija patvirtina, kad asmuo yra susipažinęs su „Gravel Fest Rally – Lazdijai 2022“ Medijos saugumo taisyklėmis ir Medijos akreditavimo taisyklėmis.
 2. Žiniasklaidos atstovai neturintys metinės LASF akreditacijos, privalo užpildyti ir Organizatoriui atsiųsti Akreditacijos paraišką.
 3. Teisingai užpildytos „Gravel Fest Rally – Lazdijai 2022“ akreditacijos paraiškos formos priimamos nuo 2022.05.01 iki 2022.05.11) 12.00 val.
 4. Pateikta akreditavimo paraiška patvirtina, jog Medija atstovas yra perskaitęs ir susipažinęs su medija saugumo bei akreditavimo taisyklėmis bei sutinka besąlygiškai jų laikytis.
 5. Akreditacijos ir Medija liemenės išduodamos ralio štabe (2022.05.13 nuo 13:00 iki 20:00val. ir 2022.05.14 nuo 07:00 iki 11:00). Lazdijų viešojoje bibliotekoje adresu: Seinų g.1, Lazdijai.
 6. Liemenes grąžinti: ralio štabe Lazdijų viešojoje bibliotekoje (Seinų g.1, Lazdijai) iki 2022.05.14 20:00val.
 7. Akreditacijos išduodamos tik tiems žiniasklaidos atstovams, kurie yra gavę išankstinį organizatoriaus akreditavimo patvirtinimą.
 8. Akredituotas ralio žurnalistas apie renginį turi informuoti tinkamai ir nešališkai, savo darbą atlikti kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius, visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir praktiką, panaudojant visus reikiamus įgūdžius bei žinias.
 9. Oficialus ralio pavadinimas: „Gravel Fest Rally Lazdijai 2022“.
 10. Prie bet kokio sugeneruoto turinio apie ralį prašome naudoti grotažymę (hashtag) #gravelfestrally
 11. Ralio atstovas spaudai – Tomas Markelevičius, +370 698 88976.