DRONŲ NAUDOJIMO TVARKA VARŽYBOSE
Akredituotas žiniasklaidos atstovas naudoti filmavimui/fotografavimui skirtus dronus arba kitokius nuo žemės valdomus prietaisus gali tik su išankstiniu organizatoriaus sutikimu, o sutikimą gavus – besąlygiškai vadovautis Lietuvos transporto saugos administracijos bepiločių orlaivių naudojimosi taisyklėmis.

Informacijos šaltiniai:
https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/civiline-aviacija/bepilociai-orlaiviai)
https://www.ans.lt/lt/bepilociai-orlaiviai/