MEDIJA SAUGUMO TAISYKLĖS VARŽYBOSE “GRAVEL FEST RALLY – LAZDIJAI”

 1. Tik susipažinus su varžybų saugumo taisyklėmis bus išduodamos akreditacijos. Kartu su liemene tai yra galiojantis leidimas fotografuoti ir filmuoti lenktynių metu.
 2. Dirbdami lenktynių metu privalote būti ypač atsargūs. Tik nuo Jūsų pačių priklauso Jūsų saugumas – tai galioja viso renginio metu: trasoje, priešstartinėje zonoje, serviso zonoje ir t.t.
 3. Jūs privalote besąlygiškai paklusti saugos tarnybų ir oficialių varžybų asmenų reikalavimams. Bet koks jų nurodymų nepaisymas gali sąlygoti Jūsų akreditacijos panaikinimą.
 4. Lenktynėse draudžiama dirbti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų medžiagų.
 5. Darbui pasiimkite tik tą aparatūrą, kuri tuo metu reikalinga. DĖMESIO! Užfiksuotus foto/video momentus peržiūrėkite tik saugioje vietoje už trasos ribų.
 6. Serviso zonoje niekuomet neprieikite per arti lenktyninių automobilių. Palikite pakankamai vietos techniką aptarnaujantiems mechanikams. Atminkite, kad kai kurios automobilių dalys gali būti labai įkaitusios. Taip pat visada išlaikykite saugų atstumą nuo lenktyninio automobilio, nes šis gali netikėtai pajudėti.
 7. Būkite ypatingai atsargūs, dirbdami šalia trasos ar mechanikų zonoje. Nuo lenktyninio automobilio atitrūkusi detalė gali sužeisti, todėl visuomet stebėkite arti esančią techniką.
 8. Atminkite, kad priešstartinėje zonoje gali būti tik sportiniai automobiliai su lenktynininkais bei teisėjais, visiems kitiems buvimas priešstartinėje zonoje – draudžiamas.
 9. Venkite stovėti šalia greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių, evakuacijos, teisėjų automobilių. Atsitikus nelaimei trasoje, šie automobiliai pajudės labai greitai ir be jokio išankstinio perspėjimo.
 10. Venkite kirsti varžybų trasą. Jei tai padaryti būtina – pasirinkite vietą su geru matomumu, įsitikinkite, kad neartėja dalyvių, ralio teisėjų ar gelbėtojų automobilis.
 11. Starto ar mechanikų zonoje būkite tik tiek laiko, kiek reikia atlikti Jūsų tiesioginį darbą.
 12. Greičio ruožo starte ar finiše neužstokite laikrodžių, nekirskite laiko matavimo daviklių

DĖMESIO! Jei pastebėjote, kad kuris nors iš Jūsų kolegų ar žiūrovų nesilaiko saugumo taisyklių, sudrausminkite juos ar praneškite apsaugos tarnyboms apie netinkamą jų elgesį. Saugumo taisykles perskaičiau ir pažadu jų laikytis. Suprantu, kad visa atsakomybė dėl mano saugumo ar nelaimingo atsitikimo tenka man. Užpildęs šią akreditavimo anketą, be atskiro leidimo ralio organizatoriui suteikiu teisę nekomerciniais tikslais naudotis mano medžiaga, susijusia su „Gravel Fest Rally – Lazdijai“.