ATSISIUNTIMUI

Papildomi nuostatai

Priedas Nr.1 Maršrutinė kortelė LMRČ

(Atnaujinta 2021 07 20)

Priedas Nr.2 Draudžiamų kelių zonos

Priedas Nr.3 Teisėjas ryšiams su dalyviais

Priedas Nr.4 Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema

Biuletenis Nr. 1

Ralio gidas I

Priedas Nr.1 Kražių planas

(Atnaujinta 2021 07 20)

Priedas Nr.2 Saugumo reikalavimai