ATSISIUNTIMUI

Papildomi nuostatai

Priedas Nr.1 Maršrutinė kortelė LMRČ

(Atnaujinta 2021 08 09)

Priedas Nr.2 Draudžiamų kelių zonos

Priedas Nr.3 Teisėjas ryšiams su dalyviais

Priedas Nr.4 Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema

Biuletenis Nr. 1

Biuletenis Nr. 2

Ralio gidas I

Priedas Nr.1 Kražių planas

(Atnaujinta 2021 07 20)

Priedas Nr.2 Saugumo reikalavimai

Ralio gidas II

Biuletenis Nr. 3

Varžybų vadovo sprendimas Nr. 1

Varžybų vadovo pranešimas Nr. 1

Varžybų vadovo pranešimas Nr. 2

Varžybų vadovo pranešimas Nr. 3

SKK sprendimas Nr. 1

Starto tvarka LK0

Starto tvarka LK 4D

Preliminarūs rezultatai

Oficialus „KRAŽIAI 2021“ rezultatai

Oficialus LRMČ IV etapas „KRAŽIAI 2021“ rezultatai