2023 m. Lietuvos mini ralio čempionato VI etapas

„Kauno ruduo 2023“

2023.10.06-07

Paraiškos forma Kauno Ruduo 2023

Dalyvausime šioje įskaitose (pažymėti X) / We will participate in this classifications (enter X):

Komanda/Team

I VAIRUOTOJAS / DRIVER

II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER

AUTOMOBILIS/ DETAILS OF THE CAR

SUSIPAŽINIMO AUTOMOBILIS/ RECONNAISSANCE CAR

SERVISO AUTOMOBILIS/ SERVICE CAR

PAGEIDAUJAMI ADMINISTRACINĖS IR TECHNINĖS KOMISIJŲ LAIKAI / DESIRED ADMINISTRATIVE CHECKING AND SCRUTINEERING TIMES

Mes patvirtiname, kad esame susipažinę ir suprantame Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksą, 2023 m. Lietuvos ralio Taisykles, 2023 m. LMRČ Reglamentą bei Techninius Reikalavimus. Mes žinome, kad galime būti nubausti už savo pačių ir už su mumis susijusių asmenų elgesį varžybų metu. Mes pareiškiame, kad pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir pilna. Žinome, kad apie bet kokį šios informacijos pasikeitimą turi būti pranešta Organizatoriui. Mes žinome, kad pagal LASK 3.13 str. klaidingos paraiškos laikomos negaliojančiomis ir Pareiškėjas gali būti apkaltintas netinkamu elgesiu, o startinis mokestis gali būti negrąžinamas. Mes sutinkame, kad galutinė instancija sprendžianti ginčus šioje varžybų serijoje yra LASF. *