Papildomi nuostatai, priedai, biuleteniai

Papildomi nuostatai

Priedas Nr.1 Maršrutinė kortelė

Priedas Nr.2 Susipažinimo su trasa grafikas

Priedas Nr.3 Teisėjas ryšiams su dalyviais

Priedas Nr.4 Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema

Priedas Nr.5 Draudžiamų kelių zonos

Saugos įrangos deklaracija (Svečiams)

LMRČ Komandinė paraiška

Biuletenis Nr.1

Biuletenis Nr.2

Varžybų vadovo dokumentai

Pranešimas Nr.1

Varžybų komisarų dokumentai

SKK komunikacija Nr.1

Starto tvarkos

Starto tvarka LK 1

Starto tvarka LK 6C

Rezultatai

LMRČ V etapo

komandų sąrašas

LMRČ V etapo

preliminarūs rezultatai

Plungė 2022 bendri

preliminarūs rezultatai

Plungė 2022 įskaitų

preliminarūs rezultatai

Prelimianrūs komandų

rezultatai

LMRČ V etapo

oficialūs rezultatai

Plungė 2022 bendri

oficialūs rezultatai

Plungė 2022 įskaitų

oficialūs rezultatai

Oficialūs komandų

rezultatai