ATSISIUNTIMUI

Papildomi nuostatai

Priedas Nr.1 Maršrutinė kortelė LMRČ

Priedas Nr.2 Draudžiamų kelių zonos

Priedas Nr.3 Teisėjas ryšiams su dalyviais

Priedas Nr.4 Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema

Priedas Nr.5 Ignalinos planas

Biuletenis Nr.1

Biuletenis Nr.2

Starto tvarka LK0

Starto tvarka LK4C

Preliminarūs bendri rezultatai

Oficialūs bendri rezultatai

Oficialūs bendri rezultatai (čempionatiniai)