Papildomi nuostatai, priedai, biuleteniai

Papildomi nuostatai

Priedas Nr.1 Maršrutinė kortelė

(Atnaujinta 2022-08-22)

Priedas Nr.2 Susipažinimo su trasa grafikas

(Atnaujinta 2022-08-22)

Priedas Nr.3 Teisėjas ryšiams su dalyviais

Priedas Nr.4 Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema

Priedas Nr.5 Draudžiamų kelių zonos

Saugos įrangos deklaracija (Svečiams)

LMRČ Komandinė paraiška

Biuletenis Nr.1

Biuletenis Nr.2

Biuletenis Nr.3

Varžybų vadovo dokumentai

Komunikacija Nr. 1

Komunikacija Nr. 2

Komunikacija Nr. 3

Komunikacija Nr. 4

Pranešimas Nr. 1

Pranešimas Nr. 2

Pranešimas Nr. 3

Pranešimas Nr. 4

Varžybų komisarų dokumentai

SKK komunikacija Nr.1

SKK sprendimas Nr.1

SKK sprendimas Nr.2

SKK sprendimas Nr.3

Starto tvarkos

Starto tvarka LK0

Starto tvarka LK4B

Rezultatai

LMRČ IV etapo komandų sąrašas

MMT 2022 Bendri preliminarūs

MMT 2022 Klasių preliminarūs

MMT 2022 Komandinės preliminarūs

LMRČ IV etapo komandų sąrašas

MMT 2022 Bendri preliminarūs

MMT 2022 Klasių preliminarūs

MMT 2022 Komandinės preliminarūs

MMT 2022 Bendri oficialūs rezultatai

MMT 2022 Klasių oficialūs rezultatai

MMT 2022 Komandinės oficialūs

MMT 2022 IV LMRČ etapo bendri rezultatai