Saugumo taisyklės žiniasklaidos atstovams Lietuvoje ralio varžybose

 1. Griežtai draudžiama būti lenktynių vietoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių medžiagų.
 2. Akredituoti žiniasklaidos atstovai varžybų metu privalo visą laiką laikytis visų instrukcijų, kurias pateikia komisarai, saugos darbuotojai, oficialūs asmenys.
 3. Akredituoti žiniasklaidos atstovai turi pasirikti saugią stebėjimo vietą trasoje bei būti pasirengę neįprastoms situacijoms ar avarijoms visų varžybų metu.
 4. Akredituotas žiniasklaidos atstovas su žiniasklaidai skirta liemene, išduota LASF ar renginio organizatoriaus, turi teisę būti pavojingose trasos zonose, ne toliau nei 2 (dviejų) metrų atstumu nuo saugos ribų (tvoros, juostos ar kt.).
 5. Akredituotas žiniasklaidos atstovas, be žiniasklaidos liemenės išduotos renginio organizatoriaus ar LASF, neturi teisės būti pavojingose trasos zonose ir zonose skirtuose žiniasklaidos atstovams.
 6. Akredituotų žiniasklaidos atstovų darbas ar jų įrangos buvimas varžybų vietoje, jokiu būdu negali įtakoti varžybų vykdymo saugumo ar varžybų dalyvių rezultatų.
 7. Akredituotos žiniasklaidos atstovams draudžiama naudoti „dronus“ arba bet kurią kitą nuo žemės valdomą techniką be išankstinio organizatoriaus sutikimo.
 8. Akredituoti žiniasklaidos atstovai privalo saugotis judančių transporto priemonių! Jūsų saugumas trasoje ar serviso parke priklauso tik nuo Jūsų. Atkreipkite ypatingą dėmesį į jus supančią aplinką ir veiksmus joje!
 9. Venkite stovėti pernelyg arti ralio automobilių serviso parke! Netrukdykite darbo mechanikams bei visai komandai!
 10. Venkite remtis į ralio automobilius, nes jie gali pradėti staigiai judėti, taip pat kai kurios automobilių detalės gali būti įkaitusios ar trapios.
 11. Venkite stovėti šalia gaisro gesinimo, gelbėjimo ir / ar greitosios pagalbos automobilių, nes jie gali pradėti staigiai judėti, be išankstinio įspėjimo.
 12. Tuo atveju, kai būtina peržiūrėti darbo medžiagą (nuotraukos, filmuotą medžiagą ir kita), venkite tai daryti netoli varžybų trasos ar nuo jos nusisukę. Pasirinkite saugesnę vietą!
 13. Kiek įmanoma venkite kirsti varžybų trasą. Jei reikia kirsti trasą, pasirinkite vietą su geru matomumu ir įsitikinkite, kad neartėja joks automobilis.
 14. Bet kurio žiniasklaidos saugos taisyklių punkto pažeidimas, gali būti priežastimi panaikinti akreditaciją ir pašalinti iš lenktynių vietos.
 15. Pateikdamas žiniasklaidos akreditacijos prašymą Jūs patvirtinate, kad perskaitėte Lietuvos ralio žiniasklaidos atstovų akreditavimo saugumo taisykles, sutinkate su aukščiau išdėstytomis taisyklėmis ir prisiimate visą atsakomybę už savo veiksmus.