2021 m. birželio 3 d. Jurbarko autoklubas organizuoja komercinį testinį greičio ruožą Kelmės rajone, Šarkiuose (Vaiguvos seniūnija). Starto koordinatės: 55.6927, 22.7702. Ruožo ilgis – 2,45 km. Šalia greičio ruožo Visgirdų aerodrome bus įkurta serviso zona. Koordinatės: 55.6844, 22.7175. Maksimalus dalyvių skaičius – 35 ekipažai. Kiekvienam ekipažui leidžiama pravažiuoti ruožą du kartus susipažinimo metu ir keturis kartus sportiniu režimu.

Dalyvių registracija vykdoma https://www.raceonline.lt, pasiekus maksimalų dalyvių skaičių, bus stabdoma anksčiau. Ekipažo starto mokestis – 100 EUR, sumokėti privaloma iki 2021-06-02 dienos 17:00 val

Starto mokesčio rekvizitai:

Įstaiga: Jurbarko autoklubas

Įmonės kodas:158744862

Bankas, SVIFT: AB Šiaulių bankas, CBSBLT26

Gavėjo a/s: LT897181300000606711,

Mokėjimo paskirtis: Test ruožas, įrašant ekipažo pavardes.

Susipažinimas su trasa: 2021-06-03 15:30 – 17:00 val., TEST ruožas 2021-06-03 18:00 – 21:00 val.

Dalyvaujantys automobiliai privalo atitikti FIA TSK priedo J 253 str. reikalavimus. Visos aprangos dalys, įskaitant  šalmus ir FIA homologuotas galvos įtvirtinimo sistemas (FHR), turi atitikti FIA TSK priedo L skyriaus III reikalavimams.

Norint pateikti dalyvio paraišką, reikia registruotis į puslapį.

Dėl visos informacijos kreipkitės el.paštu info@raceonline.lt arba tel.nr +370 624 23838.

Kviečiame dalyvauti!

 

English information below:

3 of June 2021 „Jurbarko autoklubas“ organizes a commercial test speed stage in Kelmė district, Šarkiai (Vaiguva eldership). Start coordinates: 55.6927, 22.7702. The length of the section is 2.45 km. Service zone will be equipped next to the speed stage at Visgirdai airfield. Coordinates: 55.6844, 22.7175. Maximum number of participants – 35 crews. Each crew is allowed to pass this stage twice during the reconnaissance and no more four times in sport mode.

Registration of participants takes place https://www.raceonline.lt, but in case if the maximum number of participants will be reached, it will be stopped earlier. The crew start fee – 100 EUR, must be paid till 17:00 2021-06-02.

Entry fee payement:

Company: Jurbarko autoklubas

Reg. No. 158744862

Bank, SVIFT: AB Šiaulių bankas, CBSBLT26

Account No.: LT897181300000606711,

Payment purpose: Test stage, fill in surnames of the crew.

Reconnaissance of the route: 2021-06-03 15:30 – 17:00, TEST stage 2021-06-03 18:00 – 21:00.

Participating cars must comply with FIA Code Annex J art.253 requirements. All clothing components, including helmets and FIA homologated head restraint systems (FHR), must comply with the requirements of Chapter III of Annex L of the FIA Code.

To submit a participant application, you need to register on the webpage.

For all information, please contact us by e-mail info@raceonline.lt or phone nr. +370 624 23838.

We invite you to participate!