2022 m. ŽIEMOS RALIO TAURĖ III ETAPAS

„Winter Rally CUP Zarasai 2022“

Zarasai, 2022-03-05

Paraiškos forma ŽRT Kražiai

Komanda/Team

I VAIRUOTOJAS / 1st DRIVER

II VAIRUOTOJAS / 2nd DRIVER

AUTOMOBILIS/ DETAILS OF THE CAR

SUSIPAŽINIMO AUTOMOBILIS/ RECONNAISSANCE CAR

SERVISO AUTOMOBILIS/ SERVICE CAR

Mes patvirtiname, kad esame susipažinę ir suprantame Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksą, 2022 m. Lietuvos ralio Taisykles, 2022 m. ŽRT Reglamentą bei Techninius Reikalavimus. Mes žinome, kad galime būti nubausti už savo pačių ir už su mumis susijusių asmenų elgesį varžybų metu. Mes pareiškiame, kad pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir pilna. Žinome, kad apie bet kokį šios informacijos pasikeitimą turi būti pranešta Organizatoriui. Mes žinome, kad pagal LASK 3.13 str. klaidingos paraiškos laikomos negaliojančiomis ir Pareiškėjas gali būti apkaltintas netinkamu elgesiu, o startinis mokestis gali būti negrąžinamas. Mes sutinkame, kad galutinė instancija sprendžianti ginčus šioje varžybų serijoje yra LASF. *