AKREDITACIJOS PARAIŠKA / ACCREDITATION FORM

Winter Rally CUP Zarasai 2022“

2022 m. ŽIEMOS RALIO TAURĖS III ETAPAS

ZARASAI, 2022-03-05

Pateikdamas šią paraišką, garantuoju, kad visi pateikti duomenys yra teisingi, su informacija dėl rizikos ir saugumo reikalavimų automobilių sporto varžybose susipažinau. Nereikšiu LASF bei Organizatoriui jokių pretenzijų ir pats prisiimu pilną atsakomybę, jei nukentėčiau ralio metu. Naudosiu tik oficialią informaciją, gautą iš oficialių ralio asmenų. Sutinku laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ ir varžybų laikotarpiu galiojančių pakeitimų. Suprantu, kad už nurodytos tvarkos ir įsipareigojimų nesilaikymą, galiu būti nubaustas (nubausta) LR įstatymais numatyta tvarka ir (ar) papildomai LASF nustatyta tvarka.

In submitting this form I guarantee that all the data are correct, with the information about the risks and Safety requirements of automobile sports competitions acquainted. I will not have any claims to LASF and the Organizer and assume full responsibility for myself suffer harm during the rally. I will use only the official information received from Rally Officials. I agree to comply with the decisions of the Minister of Health of the Republic of Lithuania at the State Emergency State Operations Manager “On the Prerequisites for Organizing High-Mastery Sports Competitions” (Decision No.V-2932 of 17 December 2020) and the amendments in force during the competition. I understand that for non-compliance with the specified procedure and obligations, I may be punished in accordance with the procedure provided by the laws of the Republic of Lithuania and/ or additionally in accordance with the procedure established by LASF.

Kražiai ŽRT - MEDIA akreditacija

MEDIA atstovas / MEDIA representative

Atstovaujama media įstaiga / Represented media institution: