Remiantis LR SAM-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. birželio 16 d. sprendimo nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ Pakeitimo“ (2020m. rugsėjo 03 d. Nr. V-1968) Prašome planuojančių važiuoti stebėti ralį užsiregistruoti, užpildant šią formą.

 

Žiūrovų anketa
Ar stebėti varžybų keliaujate vieni? / Will you come to rally alone? *

Gyvenamosios vietos informacija / Place of Living

 

Sutinku, kad visa informacija yra teisinga ir pagal 2021m. gegužės 05d. sprendimą Nr. V-1467 bus saugoma 21 dieną nuo įvykusių varžybų dienos